E-Learning Çözümleri


Uzaktan eğitim öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojilerindendir. Uzaktan eğitim ile öğretmenler ve öğrenciler asenkron uzaktan eğitim (kendi seçtiği zamanlarda basılı veya elektronik ortamların el değiştirmesi) veya senkron uzaktan eğitim (eş zamanlı iletişimi sağlayan teknolojiler ile etkileşim) yöntemlerinden uygun ve mümkün olanını kullanarak eğitim çalışmalarını yürütebilirler.

Uzaktan Eğitim Sistemi 

Uzaktan Eğitim sistemimiz hem LMS ve Canlı Sanal Sınıf uygulamasını içermektedir. LMS sistemi ile istenilen şekilde uzaktan online sınav yapılabilmekle beraber canlı sanal sınıf ile konu anlatımları da gerçekleşmektedir.

Örnek Çalışmamız: www.tdvsem.com

Ekran görüntüleri